Εργαλειοθήκη

Η διαδικτυακή εργαλειοθήκη του προγράμματος STRENGTHENING INVOLVEMENT απευθύνεται σε εκπροσώπους των εργαζομένων και παρουσιάζει με διαδραστικό τρόπο χρήσιμα στοιχεία σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση:

  • ένα γλωσσάριο σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση
  • μελέτες περιπτώσεων σχετικά με αναδιαρθρώσεις, συγχωνεύσεις, εξαγορές, ομαδικές απολύσεις κλπ
  • συμβουλές
  • συνεντεύξεις βίντεο
  • εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τους εκπροσώπους των εργαζομένων
Μεταβείτε στη διαδικτυακή εργαλειοθήκη μέσω του συνδέσμου www.informationandconsultation.com