Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του έργου είναι:

  • Εθνική προπαρασκευαστική συνάντηση στην Αθήνα.
  • Ένα διακρατικό εργαστήριο στη Ρώμη.
  • Τρία διμερή εργαστήρια με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων και εκπροσώπων των εργοδοτών από αντίστοιχα τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Μάλτα με εκπροσώπους της ΟΒΕΣ.
  • 15 μελέτες περίπτωσης πάνω στην ενημέρωση και τη διαβούλευση σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης, συγχωνεύσεων και εξαγορών, ομαδικών απολύσεων κλπ. Τρεις από κάθε χώρα.
  • Μια ηλεκτρονική εργαλειοθήκη σε αγγλική, ελληνική, ιταλική, βουλγαρική και μαλτέζικη γλώσσα.
  • Τελική διακρατική Ημερίδα στην Αθήνα